Vargungen kan agera tryggt i närheten av en eld. Hen får erfarenhet av att släcka en eld på ett korrekt och säkert sätt.

Valikko

Jag är med om/lär mig att släcka en eld på ett korrekt och säkert sätt.


Målsättning:

Vargungen kan agera tryggt i närheten av en eld. Hen får erfarenhet av att släcka en eld på ett korrekt och säkert sätt.

Beskrivning:

Flocken övar att släcka elden på rätt sätt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Tulenteko Turvallisuus
Längd 15 min
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Akela sköter om att steget genomförs på ett tryggt sätt och beaktar en eventuell varning för skogsbrand. Akela ser till att den utrustning som behövs för att göra upp eld och släcka den finns till hands.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Elden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Medan brasan brinner går flocken igenom eldsläckning i teorin. Vargungarna funderar på vad som behöver finnas till hands vid eldplatsen: vatten, sand eller snö. Flocken övar först att tända en eld och provar till slut på eldsläckning i praktiken. Det är också viktigt att fundera på varför elden ska släckas. Hur går det att försäkra sig om att det inte ligger kol kvar och pyr?

Lägg till tips

Bifoga