Vargungen kan använda en täljkniv. Hen täljer tändved och använder den när hen tänder en eld.

Valikko

Jag täljer tändved för eldslagning


Målsättning:

Vargungen kan använda en täljkniv. Hen täljer tändved och använder den när hen tänder en eld.

Beskrivning:

Vargungarna täljer tändved och använder den när de tänder en brasa.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Tulenteko
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Akela visar vargungarna hur de ska tälja tändved. Vid behov lär Akela ut hur vargungarna ska tälja och anävnda kniven på ett tryggt sätt. Akela ser till att det finns både ved och första hjälpen-utrustning till hands.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Elden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Gå tillsammans igenom instruktioner för hur vargungarna ska använda kniven och tälja på ett tryggt sätt innan vargungarna sätter igång med att tillverka tändved. Flocken täljer sedan t.ex. korvpinnar och får tändved som biprodukt. Vargungarna kan också leta efter bra tändved i skogen (t.ex. torrt ris eller gräs).

Lägg till tips

Bifoga