Vargungen kan tillreda enkel mat över öppen eld och kan bete sig rätt i närheten av elden. Hen kan vänta på sin tur när det behövs. 

Valikko

Jag tillreder något ätbart över öppen eld


Målsättning:

Vargungen kan tillreda enkel mat över öppen eld och kan bete sig rätt i närheten av elden. Hen kan vänta på sin tur när det behövs. 

Beskrivning:

Vargungen tillreder enkel mat över öppen eld. Hen övar på att veta i vilket skede det går bäst att tillreda mat i brasan eller glöden. Vargungen lär sig att agera tryggt i närheten av elden.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Retkeily Ruuanlaitto Tulenteko Turvallisuus
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att ansvara för säkerheten och de praktiska arrangemangen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Elden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga