Vargungen kan välja en bra och säker eldplats.

Valikko

Jag vet hur en bra eldplats ser ut


Målsättning:

Vargungen kan välja en bra och säker eldplats.

Beskrivning:

Fundera på hurdan en bra eldplats är och varför. Fundera även på vilka platser som är dåliga för eld och varför. Låt var och en av vargungarna välja ut en bra eldplats i närheten. Gå runt ställena och diskutera vad som är bra med platsen. Vad mer kunde man göra för att förbättra säkerheten?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Tulenteko Turvallisuus
Längd 30 min
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Elden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga