Vargungen bekantar sig med vad eld behöver för att tändas och hållas brinnande.

Valikko

Jag vet vad en eld behöver för att tändas och hållas brinnande


Målsättning:

Vargungen bekantar sig med vad eld behöver för att tändas och hållas brinnande.

Beskrivning:

Pröva olika material och sätt att få till stånd en eld. Gå igenom vad elden behöver för att brinna (värme, brinnande material och syre) och studera dessa utgångspunkter till exempel med hjälp av följande experiment. Fundera till slut på vad som hände och varför.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Tulenteko
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift:
Det lönar sig att redan innan pröva på om man lyckas bränna pappret med hjälp av förstoringsglaset.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Elden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken funderar tillsammans på vad en eld behöver för att brinna (värme, bränsle och syre). Sedan använder akela ett förstoringsglas och solen till att få ett papper att börja brinna. Vargungarna funderar tillsammans på varför elden tändes (det uppstod värme, vilket behövs för att något ska börja brinna).

Flocken testar hur olika materialtyper brinner. Vilka saker antänds lätt, vilka inte? På så sätt får flocken reda på vilka saker som brinner lätt och vilka som är brandsäkra.

Akelan tänder ett ljus och släcker det sedan på en gång. Akelan tänder sedan en ny tändsticka och tänder ljuset genom att föra tändstickan nära röken. Efter det får vargungarna själva prova att tända ljuset. Källa:DDS

Akela försöker tända på snören och papper. Man märker att det ena materialet brinner och att det andra inte brinner.

Akela lägger en glasburk över ett tänt ljus. Vad händer när lågan blir utan syre? Efter det här experimentet är det lätt att leda diskussionen vidare till vad elden behöver för att kunna brinna (värme, bränsle och syre).

Lägg till tips

Bifoga