Vargungen kan agera säkert i närheten av eld. Vargungen lägger märke till att olika slags textilier antänds och brinner på olika sätt.

Valikko

Tillsammans med min flock bekantar jag mig med hur olika tyger brinner


Målsättning:

Vargungen kan agera säkert i närheten av eld. Vargungen lägger märke till att olika slags textilier antänds och brinner på olika sätt.

Beskrivning:

Vargungarna testar i praktiken hur olika slags textilier brinner.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Tulenteko Turvallisuus
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akela ser till att det material som behövs finns till hands och svarar för att alla vargungar i tur och ordning verkligen får utföra uppgiften. Akela är ansvarig för att stegets experiment utförs på ett tryggt och säkert sätt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Elden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken testar hur olika textilier brinner. Alla vargungar lägger i tur och ordning en tygbit i elden. Fäst tygbitarna på en pinne. Hela flocken iakttar vad som händer. Hur snabbt antänds bomull? Flammar konstfiber upp? Efter experimenten funderar flocken tillsammans på vad vanliga föremål är gjorda av för slags textilmaterial (t.ex. kläder, skor, tält, sovsäckar, gardiner och mattor). På vilka sätt kan vi skydda oss själva och våra saker från eld? För att genomföra steget behövs släckningsutrustning, en lång pinne eller tång och olika textilbitar (frotté, nylon, träningsoveralltyg, linne, bomull, regnklädstyg, strumpbyxor, strumpor, ylle).

Lägg till tips

Bifoga