Vargungen vet vad som behövs för att det ska vara tryggt att göra upp eld, och var det är säkert att elda.

Valikko

Tillsammans med min flock bekantar jag mig med trygg eldslagning


Målsättning:

Vargungen vet vad som behövs för att det ska vara tryggt att göra upp eld, och var det är säkert att elda.

Beskrivning:

Vargungarna lär sig tillsammans vad de ska ordna med innan de tänder elden, vad de ska sköta om medan elden brinner och vad de ska komma ihåg när de släcker den.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Tulenteko Turvallisuus
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Akela leder diskussionen när vargungarna funderar och ser till att alla får uttala sig.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Elden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna arbetar kullvis. Varje kull, eller vargungepar, förbereder en liten pjäs. Pjäsen visar en situation där någon, på något sätt, handskas fel med eld. De andras uppgift är att lägga märke till de här felen.

Vargungarna funderar tillsammans på var de får tända en eld och var de inte får göra det. Varför ska någon alltid övervaka all slags eld (ljus, öppen spis, kamin, lägereld)? Vad behövs för att tända en eld? Vad ska göras när elden har slocknat?

Lägg till tips

Bifoga