Vargungen bekantar sig med vårt lands vanligaste husdjur, lär sig att namnge dessa och vet vilken nytta man har av dem.

Valikko

Jag bekantar mig med de vanligaste husdjuren i Finland


Målsättning:

Vargungen bekantar sig med vårt lands vanligaste husdjur, lär sig att namnge dessa och vet vilken nytta man har av dem.

Beskrivning:

Åk, om det är möjligt, iväg och bekanta er med djuren på en bondgård. Titta på bilder av husdjur, bekanta er med deras olika namn och lek lekar som hör samman med djur. Viska något husdjur åt var och en. Samma djur viskas åt minst två vargungar. Då man delta ut djuren, börjar alla låta som djuret de blivit tilldelade och försöker hitta sin djurfamilj. Gör ett kortspel tillsammans där det finns tre sorters kort: namn på bondgårdens djur (häst, ko, får, gris, höna) , namn som hör till djurens olika kön och åldersstadium (t.ex. kulting, sugga, galt) samt vilken nytta som fås från dem (mjölk, ägg, kött, ull). Spela spelet med Petter-kortspelets (Hullunkuriset perheet) regler.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Suomalainen kulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Husdjur

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga