Vargungen bekantar sig med husdjur och skötseln av dessa.

Valikko

Jag gör instruktioner för hur man sköter ett husdjur. Jag presenterar instruktionerna för flocken


Målsättning:

Vargungen bekantar sig med husdjur och skötseln av dessa.

Beskrivning:

Instruera vargungarna att göra instruktioner för hur man skall sköta familjens, grannes eller ett påhittat husdjur. Gör instruktionerna tillsammans under något vargungemöte eller låt alla söka efter information hemma. Rita, fotografera eller skriv. Presentera instruktionerna för varandra i flocken, och uppmana vargungarna att om möjligt förverkliga instruktionerna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Hemma
Färdighetsområden Arjen taidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ihmissuhteet

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Husdjur

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga