Vargungen bekantar sig med husdjur och skötseln av dessa.

Valikko

Jag gör instruktioner för hur man sköter ett husdjur. Jag presenterar instruktionerna för flocken


Målsättning:

Vargungen bekantar sig med husdjur och skötseln av dessa.

Beskrivning:

Instruera vargungarna att göra instruktioner för hur man skall sköta familjens, grannes eller ett påhittat husdjur. Gör instruktionerna tillsammans under något vargungemöte eller låt alla söka efter information hemma. Rita, fotografera eller skriv. Presentera instruktionerna för varandra i flocken, och uppmana vargungarna att om möjligt förverkliga instruktionerna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Hemma
Färdighetsområden Arjen taidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ihmissuhteet

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Husdjur

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken funderar först tillsammans på vad det finns för olika husdjur. Akelan skriver ner vargungarnas tankar. Vargungarna väljer sedan ett husdjur och ritar det på ett papper. Målet är att så många husdjur som möjligt blir avritade. Då det är klara med sina teckningar funderar vargungarna över hur man tar hand om husdjuren. Slutligen ritar vargungarna instruktioner för hur man ska sköta husdjuren bredvid sina ritade djur. Teckningarna kan sedan sättas upp på väggen i kårlokalen.

Lägg till tips

Bifoga