Vargungen känner till de vanligaste växterna och djuren på sin hemort.

Valikko

Naturkännaren

Vargungen känner till de vanligaste växterna och djuren på sin hemort.

Vargungen bekantar sig med naturligt förekommande växter och djur på hemorten.

Obligatoriska

Valbara