Vargungen märker att naturen och djuren anpassar sig till olika årstider på olika sätt.

Valikko

Jag bekantar mig med djurens och naturens anpassning till vintern


Målsättning:

Vargungen märker att naturen och djuren anpassar sig till olika årstider på olika sätt.

Beskrivning:

Bekanta er med hur djur och natur förbereder sig för olika årstider. Iaktta djurens päls, födointag och eventuellt övervintringsbeteende. Dra på basen av detta slutsatser om hur djuren anpassar sig till olika årstider. Mät temperaturen under snön på vintern och jämför den med temperaturen i luften. Bestäm på basen av detta, varför vissa djur hellre stannar under snön. Tillverka en övervintringsplats åt igelkotten på hösten och sköt på vintern om utfodringen av djur. Sök efter spår av djur på snön. Vad hittar ni under snön? Ta reda på hur växter klarar av vintern. Varför får man inte bryta av kvistar på vintern?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Ta en undersökande inställning till utförandet av det här steget. Låt vargungarna först själva fundera på några frågor som de är intresserade av att ta reda på. Väck till liv egna funderingar och sök sedan svar genom att undersöka, läsa om och iaktta. Då svaret har klarnat, dokumentera saken i era naturalbum.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturkännaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ta en undersökande inställning till utförandet av det här steget. Låt vargungarna först själva fundera på några frågor som de är intresserade av att ta reda på. Väck till liv egna funderingar och sök sedan svar genom att undersöka, läsa om och iaktta. Då svaret har klarnat, dokumentera saken i era naturalbum.

Lägg till tips

Bifoga