Vargungen lär sig känna igen djur som finns i hemtrakten och deras spår.

Valikko

Jag känner igen fyra djur som finns i min hemtrakt


Målsättning:

Vargungen lär sig känna igen djur som finns i hemtrakten och deras spår.

Beskrivning:

Bekanta er med djur, deras spår, livsmiljö och vanor. Fokusera på hemtraktens vanligaste djur och deras spår, så som hare, älg och fågelspår, samt deras levnadssätt. Gör gemensamma memorykort där paren består av bilden på ett djur och dess namn eller spår. Man kan bekanta sig med djur på en skogs- eller spårutfärd, där man söker djurspår i naturen. Gör gipsmodeller av dem och följ spåren under vintern.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturkännaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga