Vargungen lär sig känna igen djur i hemtraktens natur och bekantar sig med deras levnadsförhållanden.

Valikko

Jag känner igen fyra fågelarter som finns i min hemtrakt


Målsättning:

Vargungen lär sig känna igen djur i hemtraktens natur och bekantar sig med deras levnadsförhållanden.

Beskrivning:

Bekanta er med hemtraktens vanligaste fåglar och deras levnadssätt. Ta åtminstone reda på hur man kan se på en fågel vad den äter. Blir hemtraktens fåglar kvar i Finland under vintern eller flyttar de söderut? När sker flytten? Har fåglarna synliga olikheter, så som färgsättning, läte eller form på huvudet? Gå ut på en fågelutfärd tillsammans med en lokal fågelskådare under fåglarnas flyttid på våren eller hösten. Ordna ”Levyraati” (skivråd) om fågelsångerna, under vilken vargungarna får bedöma olika fåglars sång samt välja den sång de tycker är bäst. Ni kan även tillverka ett memory av bilder på fåglarna och deras namn, med vars hjälp det är lätt och roligt att lära sig känna igen fåglar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturkännaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga