Vargungen känner till fåglar som hör till naturen i den egna hemtrakten och bekantar sig med deras livsmiljöer.

Valikko

Jag känner igen fyra fågelarter som finns i min hemtrakt


Målsättning:

Vargungen känner till fåglar som hör till naturen i den egna hemtrakten och bekantar sig med deras livsmiljöer.

Beskrivning:

Vargungarna bekantar sig med hembygdens vanligaste fåglar och deras levnadsvanor. Flocken tar reda på information om åtminstone följande frågor: Hur avslöjar fågelns utseende vad den kan äta? Övervintrar hembygdens fåglar i Finland eller flyttar de söderut? När sker flyttningarna? Har fåglarna speciella kännetecken, såsom färger, ljud eller huvudform?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Akela hjälper vargungarna att identifiera fåglarna och hitta information.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturkännaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Tillverka ett memory-spel med fågelbilder. Med det är det lätt och roligt att lära sig identifiera fågelarter. Material: fågelbilder, fågelböcker

Ordna skivråd med fågelläten och låt vargungarna bedöma olika fåglars sång och välja sin favorit. Material: CD-skiva med fågelläten

Lägg till tips

Bifoga