Vargungen känner till vad som kännetecknar en insekt och känner igen insekter som finns i naturen i den egna hemtrakten.

Valikko

Jag känner igen fyra insekter som finns i min hemtrakt


Målsättning:

Vargungen känner till vad som kännetecknar en insekt och känner igen insekter som finns i naturen i den egna hemtrakten.

Beskrivning:

Vargungarna bekantar sig med den egna hemtraktens vanligaste insekter. Vargungarna blir bekant med insekternas olika kännetecken och lär sig att känna igen de vanligaste insekterna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Akela hjälper vargungarna identifiera insekterna och ser till att de infångade insekterna släpps fria igen efter undersökningarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturkännaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Under en utfärd kan vargungarna gräva ner t.ex. en tom barnmatsburk i marken över natten. På morgonen kan de sedan undersöka vilka insekter som hamnat i burken. När undersökningen är avslutad och kanske dokumenterad med hjälp av en kamera ska insekterna släppas fria igen. Material: insektböcker, små burkar

Vargungarna kan samla insekter i en burk för att identifiera och undersöka dem, men det är förstås viktigt att komma ihåg att släppa ut insekterna i naturen igen efteråt. Det är trevligt att fånga insekter. De går att fånga in med håv ur luften eller från vattenytan. Bra platser att fånga insekter på är vid gamla vedtravar, under broar och andra skyddade platser. Material: insektböcker, håvar, små burkar

På kvällen och natten flyger många insekter mot ljuset. Flocken breder ut ett vitt lakan på marken och ställer en lykta mitt på. Snart börjar insekterna att dra sig till lakanet. Nu kan flocken i lugn och ro undersöka dem. Källa:DDS

Flocken drar ett vitt lakan genom gräset. Sedan undersöker flocken hurdana insekter som har fastnat i lakanet. Vilka insekter bor i gräset? Man kan studera insekterna med hjälp av ett förstoringsglas. Hittades några insekter som sticks eller bits? Hur sköter man insektsbett? I gräset kan man också hitta fästingar. Hur tar man bort en fästing? Varför är det viktigt att ha fästingkontroller då man har rört sig ute i naturen eller i parken? Källa: DDS

Vargungarna letar efter kryp med en potatisfälla. Alla vargungar får en ugnspotatis som de delar på hälften. På den uppskurna ytan karvar vargungen en ränna. Vargungen sammanfogar potatishalvorna till en hel potatis med hjälp av ett gummiband och gömmer sedan potatisen i kårlokalen eller på lägerområdet. Det är viktigt att vargungen kommer ihåg var hen gömt potatisen så att hen hittar den senare. Nästa dag kontrollerar flocken vad de har fångat i fällan. Källa: DDS

Lägg till tips

Bifoga