Vargungen lär sig känna igen insektens särdrag samt känner igen insekter som finns i hemtrakten.

Valikko

Jag känner igen fyra insekter som finns i min hemtrakt


Målsättning:

Vargungen lär sig känna igen insektens särdrag samt känner igen insekter som finns i hemtrakten.

Beskrivning:

Bekanta er med de vanligaste insekterna på ert område samt med deras särdrag. Lär er känna igen insekter. Man kan samla insekter i en burk för att kunna studera dem och lära känna igen dem. Minns ändå att föra tillbaka insekterna till naturen efter att ni granskat dem. Att samla insekter är trevligt. Fånga dem med en håv från luften eller från vattenytan. Bra ställen för att fånga insekter är gamla vedtravar, undersidan av broar och andra skyddade platser. Gräv en grop i marken under en utfärd, placera till exempel en liten burk där under natten. Kolla på morgonen vilka insekter som satt sig i burken under natten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturkännaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga