Vargungen lär sig känna igen insektens särdrag samt känner igen insekter som finns i hemtrakten.

Valikko

Jag känner igen fyra insekter som finns i min hemtrakt


Målsättning:

Vargungen lär sig känna igen insektens särdrag samt känner igen insekter som finns i hemtrakten.

Beskrivning:

Bekanta er med de vanligaste insekterna på ert område samt med deras särdrag. Lär er känna igen insekter. Man kan samla insekter i en burk för att kunna studera dem och lära känna igen dem. Minns ändå att föra tillbaka insekterna till naturen efter att ni granskat dem. Att samla insekter är trevligt. Fånga dem med en håv från luften eller från vattenytan. Bra ställen för att fånga insekter är gamla vedtravar, undersidan av broar och andra skyddade platser. Gräv en grop i marken under en utfärd, placera till exempel en liten burk där under natten. Kolla på morgonen vilka insekter som satt sig i burken under natten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturkännaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna letar efter kryp med en potatisfälla. Alla vargungar får en ugnspotatis som de delar på hälften. På den uppskurna ytan karvar vargungen en ränna. Vargungen sammanfogar potatishalvorna till en hel potatis med hjälp av ett gummiband och gömmer sedan potatisen i kårlokalen eller på lägerområdet. Det är viktigt att vargungen kommer ihåg var hen gömt potatisen så att hen hittar den senare. Nästa dag kontrollerar flocken vad de har fångat i fällan. Källa: DDS

Flocken drar ett vitt lakan genom gräset. Sedan undersöker flocken hurdana insekter som har fastnat i lakanet. Vilka insekter bor i gräset? Man kan studera insekterna med hjälp av ett förstoringsglas. Hittades några insekter som sticks eller bits? Hur sköter man insektsbett? I gräset kan man också hitta fästingar. Hur tar man bort en fästing? Varför är det viktigt att ha fästingkontroller då man har rört sig ute i naturen eller i parken? Källa: DDS

På kvällen och natten flyger många insekter mot ljuset. Flocken breder ut ett vitt lakan på marken och ställer en lykta mitt på. Snart börjar insekterna att dra sig till lakanet. Nu kan flocken i lugn och ro undersöka dem. Källa:DDS

Lägg till tips

Bifoga