Vargungen lär sig känna igen svamp som finns i hemtraktens natur och plockar dem på ett säkert sätt.

Valikko

Jag känner igen fyra svampar som växer i min hemtrakt


Målsättning:

Vargungen lär sig känna igen svamp som finns i hemtraktens natur och plockar dem på ett säkert sätt.

Beskrivning:

Bekanta er med svampar och deras växtställen. Lär er känna igen de vanligaste svamparna i er hemtrakt. Gå även igenom hur man kan skilja ätbara svampar från giftiga och hur man kan göra vissa svampar ogiftiga genom att koka dem. Gör en svamputfärd till en närbelägen skog tillsammans. Tillverka mat av de svampar ni hittar eller torka dem inför en kommande vinterutfärd. Ni kan även göra tygtryck med svamparna. Man tar bort svampens fot och kan då använda hattens undersida för att trycka mönster. Man doppar först svampen i tygfärg, överflödig färg stryks bort och sedan trycks svampen mot tyget.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Teemat Metsä

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturkännaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga