Vargungen känner till svampar som hör till naturen i den egna hemtrakten och lär sig att plocka svamp på ett tryggt sätt.

Valikko

Jag känner igen fyra svampar som växer i min hemtrakt


Målsättning:

Vargungen känner till svampar som hör till naturen i den egna hemtrakten och lär sig att plocka svamp på ett tryggt sätt.

Beskrivning:

Vargungarna bekantar sig med svampar och deras växtplatser. Vargungarna lär sig att känna igen hemtraktens vanligaste svampar. Flocken diksuterar också hur ätliga svampar kan skiljas från giftiga, och att en del svampar blir ätliga om de kokas.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Före svamputflykten försäkrar sig akela om att hen kan identifiera olika svamparter. Vid behov bjuder akela en bättre svampkännare med på utfärden. Akela hjälper vargungarna att identifiera svamparna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturkännaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Det går också att göra tygtryck med svampar. Ta bort svampens fot och använd hattens underdel som stämpelfigur. Doppa den i tygfärg, dutta bort överflödig färg och tryck sedan en svampfigur på tyget. Materia : svampar, tygfärger, tyg

Flocken gör en svamputfärd till närskogen. Vargungarna tillreder mat av svampen de hittar eller torkar svampen inför vinterns utfärder. Material: svampböcker, recept på svamprätter

Lägg till tips

Bifoga