Vargungen känner till växter som hör till naturen i den egna hemtrakten och bekantar sig med deras växtplatser.

Valikko

Jag känner igen fyra växter som växer i min hemtrakt


Målsättning:

Vargungen känner till växter som hör till naturen i den egna hemtrakten och bekantar sig med deras växtplatser.

Beskrivning:

Vargungarna bekantar sig med växterna, deras växtplatser och utbredning. Vargungarna lär sig att känna igen de vanligaste växterna i sitt närområde och reder ut om växterna är ätliga eller giftiga.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Akela hjälper vargungarna att identifiera växterna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturkännaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken har växter som tema i sina lekar: Lek trädkramartafatt eller växtsallad under vargungemötet (med samma regelr som i leken fruktsallad) och spela Kims spel med växtdelar eller olika växter.

Alla vargungar får i uppgift att ta reda på information om en av hembygdens växter. Sedan sammanställer flocken ett gemensamt kollage av allas arbeten.

Flocken gör en gemensam växtutfärd. Under utfärden samlar vargungarna olika växter. När flocken är tillbaka i kårlokalen efter utfärden kan vargungarn lägga växterna i press. I stället för att samla och pressa växter kan vargungarna också fotografera dem. Av de pressade växterna kan vargungarna pyssla t.ex. kort eller sammanställa flockens egen växtbok. Material: växtböcker

Lägg till tips

Bifoga