Vargungen lär sig känna igen växter som hör till hemtraktens natur samt deras växtställen

Valikko

Jag känner igen fyra växter som växer i min hemtrakt


Målsättning:

Vargungen lär sig känna igen växter som hör till hemtraktens natur samt deras växtställen

Beskrivning:

Bekanta er med växter, deras växtställen och utbredning. Lär er känna igen de vanligaste växterna i er omgivning. Ta reda på om växten är ätbar eller giftig. Gör en växtutflykt tillsammans, under vilken ni samlar olika växter. Pressa växterna efteråt i kårlokalen. Av de växter man pressat kan man tillverka kort eller göra en gemensam växtbok för flocken. Ni kan även ge som uppgift åt var och en av vargungarna att ta reda på information om en av hemtraktens växter. Gör ett collage av allas arbete. Ta växter som tema även i lekarna: lek trädkramar-katt och råtta eller växtsallad (med fruktsallads regler) och gör Kimspel med växtdelar eller olika växter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturkännaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga