Vargungen observerar att Finland har flera årstider som syns konkret i naturen.

Valikko

Jag skriver årstidsdagbok under två olika årstider


Målsättning:

Vargungen observerar att Finland har flera årstider som syns konkret i naturen.

Beskrivning:

Vargungarna studerar förändringar i naturen under en längre tid genom att på egen hand eller tillsammans föra årstidsdagbok, och i den dokumentera förändringar som sker i naturen under två årstider.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Akela hjälper vargungarna att göra observationer.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturkännaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken kan vänta på att löven ska falla från träden och på höstens första snö eller iakktta hur snön smälter och växterna vaknar till liv på våren. Vargungarna kan rita, anteckna eller fotografera sina observationer. Flocken kan markera ett eller flera områden i skogen och dokumentera hur där ser ut med ungefär två veckors mellanrum. När vargungarna studerar den här dokumentationen ser de årstidernas växlingar. Foga samman dokumentationen i ett naturalbum. Nästa år kan flocken göra nya observationer under samma tidsperiod och lägga märke till om förändringarna sker vid samma tid. Material: papper och pennor eller kamera.

Lägg till tips

Bifoga