Vargungen lägger märke till att djuren och naturen anpassar sig på olika sätt till olika årstider.

Valikko

Tillsammans med flocken bekantar jag mig med hur djuren och naturen anpassar sig till vintern


Målsättning:

Vargungen lägger märke till att djuren och naturen anpassar sig på olika sätt till olika årstider.

Beskrivning:

Vargungarna bekantar sig med hur djuren och naturen förbereder sig inför olika årstider.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Akela hjälper vargungarna att dra slutsatser av sina iakttagelser.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturkännaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

På hösten färdigställer flocken en övervintringsplats för en igelkott. På vintern kan flocken se till att något djur får mat, t.ex. sköta om ett fågelbräde på kårlokalens gård.

Flocken gör en vintrig naturutfärd. Under utfärden kan flocken t.ex. leta efter djurspår i snön. Och vad finns det under snön? Hur klarar sig växterna under vintern? Varför är det t.ex. viktigt att inte bryta av kvistar under vintern?

Observera djurens pälsar, matvanor och eventuella övervintringsbeteenden. Utgående från observationerna går det att dra slutsatser om hur djuren anpassar sig till olika årstider. På vintern går det att mäta temperaturen under snön och jämföra med luftens temperatur. Varför håller sig en del djur helst under snön? Material: faktaböcker om djur

Ta en undersökande inställning till utförandet av det här steget. Låt vargungarna först själva fundera på några frågor som de är intresserade av att ta reda på. Väck till liv egna funderingar och sök sedan svar genom att undersöka, läsa om och iaktta. Då svaret har klarnat, dokumentera saken i era naturalbum.

Lägg till tips

Bifoga