Vargungen förstår att energi inte uppkommer av sig självt, och att vi sparar på naturresurserna när vi sparar energi.

Valikko

Jag bekantar mig med olika möjligheter att spara energi


Målsättning:

Vargungen förstår att energi inte uppkommer av sig självt, och att vi sparar på naturresurserna när vi sparar energi.

Beskrivning:

Vargungen funderar på olika sätt att spara energi hemma, i scouterna eller i skolan. Flocken diskuterar vad var och en kan göra för att spara energi.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys Vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Akela leder vargungarna så att de kan diskutera och hjälper dem vid behov att fundera på olika sätt att spara energi.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturskydd

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna tillverkar egna energiförbrukningskort som de gör noteringar på. De kan anteckna när familjens energianvändning är ekologisk eller oekologisk. Det är bra att först under ett vargungemöte fundera på vilka gärningar som sparar energi och vilka som slösar energi. När vargungarna har följt med energiförbrukningen hemma under en eller två veckor kan flocken ordna sin egen energisparkampanj och försöka minska energiförbrukningen där hemma.

Flocken besöker miljöcentralen eller bjuder in en expert på energifrågor till kårlokalen.

Akela lånar en elförbrukningsmätare av elbolaget och flocken studerar kårlokalens elförbrukning med hjälp av den. Vargungarna undersöker elmätarens siffror hemma eller i kårlokalen. Flocken kan också bekanta sig med t.ex. olika elbolags uträkningar om vad finländska familjer använder energi till, och i hur stora mängder.

Ekofasta: Flocken kommer överens om att ekofasta tillsammans under en bestämd tidsperiod (dvs avstå från något till förmån för miljön; t.ex. någon viss mat, klädköp, någon aktivitet som förbrukar elektricitet eller något transportmedel som orsakar utsläpp). Vargungarna funderar över vilka saker de kommer att ge upp för naturens bästa under följande vecka. Flocken eller ledaren ger ett diplom åt dem som ekofastat.

Lägg till tips

Bifoga