Vargungen lär sig att avstå från sina egna saker till nytta för andra, och förstår att allt inte behöver köpas som nytt.

Valikko

Jag besöker ett lopptorg tillsammans med min flock


Målsättning:

Vargungen lär sig att avstå från sina egna saker till nytta för andra, och förstår att allt inte behöver köpas som nytt.

Beskrivning:

Flocken beöker ett lopptorg aningen för att sälja eller köpa något. Flocken kan exempelvis sälja vargungarnas gamla saker och finansiera en utfärd med pengarna, eller alternativt ansvara för att skaffa utklädningskläder till julfestföreställningen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys Talous
Längd 1 h
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att informera hemmen och vargungarnas lopptorgsbesök och att arrangera besöket.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturskydd

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken besöker ett lopptorg och skaffar något som kåren har användning av (t.ex. utespel till sommarlägret, utklädningskläder).

Vargungarna samlar in saker att sälja i sina hem och går till ortens lopptorg för att sälja sina gamla saker. Med inkomsterna från försäljningen finansierar flocken t.ex. en utfärd.

Flocken samlar in grejer och för dem till ett lopptorg, en insamling eller till återvinning.

Lägg till tips

Bifoga