Vargungen värdesätter en ren omgivning och agerar själv för att ta hand om miljön.

Valikko

Jag plockar upp ett skräp om dagen


Målsättning:

Vargungen värdesätter en ren omgivning och agerar själv för att ta hand om miljön.

Beskrivning:

Flocken diskuterar nedskräpning och vad det skulle leda till att helt låta bli att städa. Vem städar hemma hos vargungarna? Vilka borde delta i städandet? Varför? Flocken gör ett gemensamt städlöfte, t.ex. om att alla ska plocka upp ett skräp om dagen under hela den tid som flocken håller på med Naturskydd-spåret. Alternativt ordnar flocken ett skräpplockningstalko i närheten av kårlokalen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto Palvelu Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att väcka diskussion och att fungera som exempel. Akela uppmuntrar och inspirerar vargungarna att vara med och arbeta för en renare omgivning.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturskydd

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken ordnar ett skräpplockningstalko i närheten av kårlokalen. Bjud in vargungarnas familjer eller kårens övriga flockar. Om talkogänget blir stort kan akela eller flocken fråga stadens eller kommunens miljöbyrå vilka områden som behöver städas.

Flocken kommer överens om att var och en plockar skräp under hela den tid som flocken håller på med Naturskydd-spåret. Vargungarna tillverkar kort, ett åt var och en, och på kortet kruxar vargungen sedan av om hen har plockat ett skräp den dagen. Alla kan glömma, och flocken kan komma överens om att den som glömmer får kruxa i senare, om hen plockar flera skräp en annan dag.

Den här aktiviteten pågår under utförandet av hela spåret.

Lägg till tips

Bifoga