Vargungen sopsorterar.

Valikko

Jag sorterar avfall tillsammans med min flock och vi bekantar oss med hur en kompost fungerar


Målsättning:

Vargungen sopsorterar.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med olika sorteringskärl och deras märkningar samt tar reda på var det finns sopsorteringsstationer i närheten av hemmet och kårlokalen. Vargungen förstår idén med att kompostea och provar att kompostera.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys Luonto
Längd muutama tunti
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Akela låter vargungarna bekanta sig med olika slags sorteringskärl och planerar sorteringsaktiviteter för flocken. Kulledaren fungerar som gruppledare i samband med sorteringsuppgifterna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturskydd

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Efter utfärden besöker flocken en sorteringspunkt och sorterar sitt avfall.

Flocken bekantar sig med kompostering. Vad behöver komposten för att må bra? Vad kan komposteras? Vad hör till bioavfallet? Om det är möjligt bekantar sig flocken med en riktig kompostor och lär sig hur den ska skötas.

Flocken besöker närmaste avfallssorteringscentral eller bjuder in en avfallsrådgivare till mötet.

Flocken bekantar sig med olika sorteringskärl och deras färgkodning. I vilket sorteringskärl ska avfallet slängas? Vargungarna övar att sortera t.ex. genom att spela sorteringskorgboll, där spelarna får poäng när de kastar sopor i rätt kärl. Sorteringskärlen kan vara hinkar som är märkta eller färgkodade. I boken Vargungens spår finns det också en sopsorteringsuppgift.

Flocken leker Kims lek med avfall. Efter leken funderar vargungarna på vilket avfall som hör hemma i vilken behållare. Källa: DDS

Lägg till tips

Bifoga