Vargungen förstår vad som händer med avfallet när vi slängt bort det.

Valikko

Tillsammans med min flock besöker jag en soptipp, en avfallsstation, en återvinningscentral eller ett reningsverk


Målsättning:

Vargungen förstår vad som händer med avfallet när vi slängt bort det.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med en soptipp, en avfallsstation, en återvinningscentral eller ett reningsverk och förstår att avfallets resa inte är slut då vi kastar skräpet i soppåsen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys
Längd 1 h
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Akela organiserar besöket och utfärden, och handleder vargungarna när de förbereder sig inför utfärden, t.ex. genom att tänka ut frågor att ställa. Kulledaren handleder sin grupp när den förbereder sig och under besöket.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturskydd

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga