Vargungen förstår vad som händer med avfallet när vi slängt bort det.

Valikko

Tillsammans med min flock besöker jag en soptipp, en avfallsstation, en återvinningscentral eller ett reningsverk


Målsättning:

Vargungen förstår vad som händer med avfallet när vi slängt bort det.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med en soptipp, en avfallsstation, en återvinningscentral eller ett reningsverk och förstår att avfallets resa inte är slut då vi kastar skräpet i soppåsen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys
Längd 1 h
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Akela organiserar besöket och utfärden, och handleder vargungarna när de förbereder sig inför utfärden, t.ex. genom att tänka ut frågor att ställa. Kulledaren handleder sin grupp när den förbereder sig och under besöket.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturskydd

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna tar med sig ett föremål som ska slängas och tar reda på vad som händer med föremålet när det kommer till exempelvis avfallsstationen eller återvinningscentralen.

Vargungarna tar med sig skräp till en sorteringsstation och sorterar där skräpet så att allt kommer i rätt kärl.

Flocken besöker kommunens eller stadens återvinningscentral, soptipp eller reningsverk. Vargungarna bekantar sig med vad som händer med avfallet och hur återvinning inverkar på avfallsmängden. Flocken förbereder sig genom att t.ex. tänka ut frågor att ställa under besöket.

Lägg till tips

Bifoga