Vargungen får erfarenheten av att rösa sig i stadsmiljö och terräng med hjälp av en karta.