Vargungen kan hitta norr och de andra huvudväderstrecken med en kompass och vet vad en kompass är.

Valikko

Jag bekantar mig med en kompass


Målsättning:

Vargungen kan hitta norr och de andra huvudväderstrecken med en kompass och vet vad en kompass är.

Beskrivning:

Ge en kompass och en karta åt var och en av vargungarna. Rikta kartan mot norr. Byt kartor och rikta dem mot norr igen. Öva er att använda kompass genom att orientera enligt väderstreck eller gradtal. Lägg ut kontroller i olika väderstreck eller gradtal och ge vargungarna ett väderstreck (t.ex. väster) eller gradtal (t.ex. 160 grader) åt gången. Vargungarna skall gå i rätt riktning tills kontrollen hittas. Gör en tipsbana, där instruktionerna är givna i formen av: ”Ta tre stora kliv åt öster.” Vargungarna skall med hjälp av kompass bestämma det rätta väderstrecket och fungera enligt de givna instruktionerna. Om det är för svårt att bestämma väderstrecket kan ni ta ut en stor kompassros av papp på kårens gård, vilken placeras så att den visar väderstrecken rätt. Från den kan man kolla åt vilket håll man skall gå till näst.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Suunnistus
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga