Vargungen kan hitta norr och de andra huvudväderstrecken på en kompass och vet vad en kompass är.

Valikko

Jag bekantar mig med en kompass


Målsättning:

Vargungen kan hitta norr och de andra huvudväderstrecken på en kompass och vet vad en kompass är.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med kompassen och övar att hitta norr och rikta kartan med hjälp av kompassen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Suunnistus
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Akela vägleder vargungarna och hjälper dem att använda kompassen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Akela lägger ut en tipsspårning där tipsen är formulerade enligt modellen "Ta tre stora kliv mot öster". Vargungarna ska med hjälp av kompassen bestämma riktningen och handla enligt instruktionerna. Om det är för utmanande för vargungarna att bestämma vädersträcken med kompasser kan ni använda en stor kompassros av kartong som ni placerar på kårlokalens gård och placerar rätt. Med hjälp av den kan vargungarna kolla åt vilket håll de ska röra sig.

Öva att använda kompassen genom en väderstrecks- och gradtalsorientering. Placera kontroller vid olika väderstreck eller vid olika gradtal och ge vargungarna ett väderstreck (t.ex. väster) eller ett gradtal (t.ex. 160 grader) åt gången. Vargungarna ska sedan gå i rätt riktning tills de hittar kontrollen.

Vargungarna får varsin karta och kompass. Vargungarna riktar kartorna mot norr. Sedan byter de kartor med varandra och riktar kartorna på nytt.

Lägg till tips

Bifoga