Vargungen känner igen de 10 vanligaste karttecknen.

Valikko

Jag känner igen 10 karttecken


Målsättning:

Vargungen känner igen de 10 vanligaste karttecknen.

Beskrivning:

Välj ut kartor över närliggande områden och sök karttecken på dem. Bekanta er först med deras betydelse och öva er sedan med hjälp av olika lekar att känna igen tecknen. Akelan läser upp något karttecken och vargungarna skall sedan hitta det på sin egen karta. Vem är snabbast? Gör ett kartteckensmemory tillsammans (namn+karttecken) och spela spelet. Eller spela kartteckensbingo. Var och en av vargungarna ritar upp ett rutsystem med 9 rutor på ett papper och i varje ruta ett av de 10 karttecken han lärt sig. Akelan läser upp karttecken. Vem får tre i rad först? Vem får hela rutsystemet fullt först? Kartteckensstafetten görs med hjälp av memorykorten. Sprid ut bilderna på karttecknen i andra ändan av rummet. Dela upp flocken i två lag. Lagen ställer upp sig i en kö, den första personen i kön får ett namn på ett karttecken. Han skall på överenskommet sätt (krypa, hoppa på ett ben osv.) ta sig till karttecknena och hitta det rätta karttecknet. Då den första personen kommit tillbaka får nästa person bege sig iväg.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Suunnistus
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Akelan visar bilder på olika platser t.ex. sjöar, hus, eller stup. Vargungarnas uppgift är att rita motsvarande kartmärken. Källa: DDS

Akelan skriver en kort berättelse. Hen byter ut alla ord som har ett motsvarande kartmärke till kartmärken. Vargungarnas uppgift är att lista ut vad som händer i sagan.

Flocken åker till en höjd. Vargungarnas ska rita kartmärken för vad de ser i sin omgivning.

Akelan berättar en historia. Alltid då hen säger ett ord som har ett motsvarande kartmärke ska vargungarna rita ifrågavarande märke. Källa: DDS

Lägg till tips

Bifoga