Vargungen känner igen de 10 vanligaste karttecknen.

Valikko

Jag känner igen 10 karttecken


Målsättning:

Vargungen känner igen de 10 vanligaste karttecknen.

Beskrivning:

Vargungen lär sig de 10 vanligaste karttecknen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Suunnistus
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Akela vägleder vargungarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna gör ett karttecken-memoryspel (karttecken + namn) tillsammans och spelar det.

Kartteckenstafett: Det går att använda memoryspelkort till den här leken. Sprid ut karttecknen på golvet i rummets ena ände. Dela in flocken i två lag. Lagen ställer sig i två köer i rummets andra ände och den första i laget får namnet på ett karttecken. Hen ska sedan röra sig på överenskommet sätt (krypa, hoppa på ett ben eller motsvarande) fram till karttecknen välja rätt tecken. När den första i laget har kommit tillbaka till kön får nästa ge sig iväg.

Kartteckenbingo: På papper ritar vargungarna rutfält med 9 rutor, och i varje ruta ett av de tio karttecken de lärt sig. Akela räknar upp karttecken och vargungarna kruxar av karttecknen i sina rutfält. Vem får snabbast tre i rad? Vem får snabbast krux i alla rutor?

Flocken bekantar sig med olika slags kartor över närområdet och letar efter karttecken på dem. Vargungarna bekantar sig först med vad tecknen betyder och övar sig sedan genom spel och lekar. Akela nämner ett karttecken och vargungarna försöker hitta det på sina kartor. Vem är snabbast på att hitta karttecknet? Material: orienteringskartor, grundkartor och andra slags kartor, pysseltillbehör.

Akelan berättar en historia. Alltid då hen säger ett ord som har ett motsvarande kartmärke ska vargungarna rita ifrågavarande märke. Källa: DDS

Flocken åker till en höjd. Vargungarnas ska rita kartmärken för vad de ser i sin omgivning.

Akelan skriver en kort berättelse. Hen byter ut alla ord som har ett motsvarande kartmärke till kartmärken. Vargungarnas uppgift är att lista ut vad som händer i sagan.

Akelan visar bilder på olika platser t.ex. sjöar, hus, eller stup. Vargungarnas uppgift är att rita motsvarande kartmärken. Källa: DDS

Lägg till tips

Bifoga