Vargungen lär sig de grundläggande spårtecknen, övar att vara uppmärksam och upplever glädje över att hitta rätt.

Valikko

Jag känner igen spårtecken och deltar i en spårning


Målsättning:

Vargungen lär sig de grundläggande spårtecknen, övar att vara uppmärksam och upplever glädje över att hitta rätt.

Beskrivning:

Gå igenom spårningstecken med flocken. Spåra med hjälp av spårningstecken så att akela först gör en bana åt vargungarna och vargungarna sedan får instruera varandra att gå en bana med hjälp av spårningstecken. Gör även andra spårningsbanor, lägg till exempel lök på trädstammar eller hårtofsar på buskar.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Suunnistus
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift:
Akela gör en bana med spårtecken.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga