Vargungen kan de grundläggande spårtecknen, övar sig i att vara uppmärksam och får uppleva glädjen i att hitta någonting.

Valikko

Jag känner igen spårtecken och deltar i en spårning


Målsättning:

Vargungen kan de grundläggande spårtecknen, övar sig i att vara uppmärksam och får uppleva glädjen i att hitta någonting.

Beskrivning:

Vargungen övar spårtecken och går en liten bana som är utmärkt med spårtecken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Suunnistus
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift:
Akela lär vargungarna spårtecken och lägger ut en spårteckenbana åt dem.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna spårar med hjälp av olika spårtecken. Först följer de en bana som akela lagt ut och sedan lägger de ut banor åt varandra. Akela kan också lägga ut banor med andra slags spår att följa, t.ex. lök i träden eller hårtofsar i buskarna.

Lägg till tips

Bifoga