Vargungen kan huvudväderstrecken och vet att det finns fler än fyra väderstreck.

Valikko

Jag lär mig huvudväderstrecken och interkardinalstrecken


Målsättning:

Vargungen kan huvudväderstrecken och vet att det finns fler än fyra väderstreck.

Beskrivning:

Bestäm med hjälp av en kompass åt vilket håll väderstrecken ligger i kårlokalen. Märk ut väderstrecken på kårlokalens väggar med lappar. Lek väderstrecksleken. Då akelan ropar ut något väderstreck, skall alla ta sig till det väderstrecket (t.ex. genom att springa, hoppa, gå som en krabba). Ge en kompass åt var och en av vargungarna och gå ut i den närliggande omgivningen. Alla skall leta fram 8 förutbestämda saker (talgkotte, björklöv, granbarr etc.), hämta dem till ett bestämt ställe och lägga dem i det överenskomna väderstrecket – t.ex. sten åt söder och vilsen scout åt väster. Väderstrecksring: Ett passande antal deltagare är 5 eller 9. De som leker står i en ring, med en person i mitten. Var och en av dem som leker står i ett väderstreck. Den som står i mitten säger vilka två väderstreck som skall byta plats och försöker ta en av de platser som blir lediga. Då platserna byts, står man nu i ett nytt väderstreck. Den som inte hinner till sin nya plats, blir kvar i mitten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Retkeily Suunnistus
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga