Vargungen kan de fyra huvudväderstrecken (kardinalstrecken) och vet att det finns fler än fyra väderstreck.

Valikko

Jag lär mig kardinalstrecken och interkardinalstrecken


Målsättning:

Vargungen kan de fyra huvudväderstrecken (kardinalstrecken) och vet att det finns fler än fyra väderstreck.

Beskrivning:

Vargungen lär sig kardinalstrecken och interkardinalstrecken

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Retkeily Suunnistus
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Akela lär vargungarna väderstrecken och hjälper dem använda kompassen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Väderstrecksring: Det lämpligaste antalet deltagare är 5 eller 9. Deltagarna står i en ring, utom en som står i mitten. Varje deltagare står vid ett visst väderstreck. Den som står i mitten säger vilka väderstreck som ska byta plats med varandra och försöker själv hinna till en ledig plats i ringen. När deltagarna byter plats byts också väderstrecken ut. Den som inte hinner till en ledig plats får stå i mitten.

Var och en av vargungarna får en kompass och flocken beger sig ut i naturen. Alla får i uppgift att hitta 8 överenskomna saker (en tallkotte, ett björklöv, ett granbarr osv.) och ta föremålen med sig till sin egen plats. Sedan placerar vargungarna föremålen vid överenskomna väderstreck - t.ex. ett lingon i norr och ett allöv i väster.

Vargungarna bestämmer väderstrecken i kårlokalen med hjälp av en kompass. Märk ut väderstrecken med lappar på kårlokalens väggar. Väderstreckslek: När akela ropar ut ett väderstreck ska alla ta sig åt det hållet (t.ex. springande, hoppande, med krabbgång).

Vargungarna leker ”Kejsaren befaller - med väderstreck”. En av vargungarna säger antingen “vänd er mot norr” (eller något annat väderstreck) eller “Kejsaren befaller att ni ska vända er mot norr”. De andras uppgift är att vända sig om vargungen säger “kejsaren befaller”, men stanna kvar på sin plats om vargungen bara gett instruktionen. Den deltagaren som gör fel faller ut ur leken. Då leken går smidigt kan flocken ta med mellanriktningarna. Man kan ge olika befallningar, som t.ex. “vänd er mot norr”, “gå mot norr”, “vänd ryggen mot norr” etc. Källa: DDS

Då det är sandstorm i öknen vänder kamelerna baken mot vinden så att de inte får sand i ögonen. Vargungarna leker nu kameler i en sandstorm vars riktning vänder. Alla böjer sig framåt och sätter händerna på golvet så att de påminner om kameler. Kamelerna rör sig hela tiden med stora steg. En av vargungarna eller akelan ropar t.ex. “det blåser från väst”, då vänder alla kameler sin bak mot väst. Så här fortsätter man så länge leken känns rolig. Källa:DDS

Vargungarna undersöker var norr är på kompassen. Sedan ritar flocken en stor cirkel på marken med ett stort kors i mitten. Vargungarna märker sedan ut de huvudsakliga väderstrecken genom att dra sträck i cirkeln. En av vargungarna ställer sig i mitten av kompassen som en kompassnål. De andra deltagarna kommer på ett väderstreck. Då akelan ger tecken börjar leken. Vargungen som är kompassnål börjar snurra, när hen stannar vid en deltagare frågar hen efter deltagarens väderstreck. Då nålen får ett svar ska hen flytta deltagaren på rätt plats i kompasscirkeln. Med hjälp av leken lär sig vargungen att föreställa sig väderstrecken.

Flocken ritar en cirkel på marken och märker ut de huvudsakliga väderstrecken. Flocken kan ta hjälp av en kompass då de märker ut väderstrecken. En av vargungarna ställer sig i mitten av cirkeln, likt en kompassnål. De andra deltagarna funderar tyst för sig själva på ett väderstreck (beroende på vargungarnas kunskaper kan man använda sig av de fyra huvudsakliga väderstrecken eller av alla åtta väderstreck.) Den som är kompassnål börjar snurra. Då hen stannar framför en deltagare säger den deltagaren sitt väderstreck. Kompassnålen ska då placera väderstrecket på rätt plats. Leken slutar då alla deltagare står på rätt plats i cirkeln.

Lägg till tips

Bifoga