Vargungen förstår att kartan är en bild av naturen, med vars hjälp man kan orientera även i en okänd terräng.

Valikko

Jag lär mig vad en karta är och kan läsa en enkel karta


Målsättning:

Vargungen förstår att kartan är en bild av naturen, med vars hjälp man kan orientera även i en okänd terräng.

Beskrivning:

Studera olika sorters kartor. Märk att kartan beskriver naturen uppifrån som en miniatyrmodell. Öva kartläsning genom att leka ”färg”. Var och en har en karta och lekledaren ger lov att gå framåt med något karttecken, t.ex.: “Alla som har en sjö på sin kartbit, får ta ett myrsteg framåt.” Öva er att ta er fram med karta till exempel med hjälp av de vägkartor som finns i telefonkatalogen. Var och en av vargungarna får en karta över staden. Leta först reda på var kårlokalen finns på kartan. Akelan berättar sedan någon rutt, och vargungarna märker ut den givna rutten på sin karta. Leta även reda på rutten mellan kårlokalen och hemmet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Retkeily Suunnistus
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga