Vargungen förstår att kartan är en bild av naturen, och att det med hjälp av en karta är möjligt att orientera sig också i främmande terräng.

Valikko

Jag lär mig vad en karta är och kan läsa en enkel karta


Målsättning:

Vargungen förstår att kartan är en bild av naturen, och att det med hjälp av en karta är möjligt att orientera sig också i främmande terräng.

Beskrivning:

Vargungarna undersöker olika slags kartor och lägger märke till att en karta avbildar naturen uppifrån sett, som en miniatyrmodell. Vargungarna övar att läsa kartan via lekar, och genom att t.ex. leta upp rutten hem från kårlokalen på kartan.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Retkeily Suunnistus
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Akela handleder vargungarna och hjälper dem att läsa kartorna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Öva att hitta en rutt på kartan med hjälp stadskartor som finns på nätet och går att printa ut. Alla vargungar får en egen karta. Först letar de rätt på kårlokalen på kartan. Sedan beskriver akela en rutt och vargungarna ritar in den med penna på sin karta. Vargungarna kan också leta upp rutten mellan kårlokalen och sitt hem.

Öva att läsa kartan genom att leka Färg med kartor. Alla får en karta (en bit av en karta) och lekledaren säger t.ex.: "Alla som har en sjö på sin karta får ta ett mussteg framåt". Material: olika kartor, bitar av kartor.

Flocken delar in sig i smågrupper på ca fem vargungar. Akelan ger varje grupp en bit av en karta. Gruppernas uppgift är att bygga en motsvarande karta av naturmaterial på marken. Samtidigt blir det nästan naturligt att prata om vad kartans märken betyder. Källor: DDS

Akelan tar med två olika kartor på samma område. Det kan t.ex. vara en orienteringskarta och en kartguide. Flocken försöker hitta samma plats på båda kartorna. Källa:DDS

Akelan ger vargungarna en kopia av en liten bit av en karta. Flockens uppgift är att hitta ifrågavarande område på ursprungskartan. Källa:DDS

Alla vargungar ritar en fantasikarta med rätt kartmärken. Kartan kan avbilda en skattkammar ö eller världens bästa kojbyggarskog. Källa:DDS

Om flockens utfärder ofta är på samma område, kan akelan hänga upp en karta över området på väggen I kårlokalen. Efter varje utfärd märker flocken och akelan tillsammans ut sin rutt på kartan. Källa:DDS

Akelan ger vargungarna var sitt flygfoto på ett begränsat område, t.ex. på en skolgård eller en park. Vargungarnas uppgift är att rita en karta över samma område. Källa:DDS

Lägg till tips

Bifoga