Vargungen får grepp om geografiska hållpunkter i sin omgivning och kan beskriva dem genom att rita en karta av omgivningen.

Valikko

Jag ritar en karta över kårlokalen eller av området i närheten av den, och ordnar en skattjakt åt en vän


Målsättning:

Vargungen får grepp om geografiska hållpunkter i sin omgivning och kan beskriva dem genom att rita en karta av omgivningen.

Beskrivning:

Vargungarna ritar enkla kartor av kårlokalen/utfärdsstugan/lägerområdet. Var och en av vargungarna gömmer en liten skatt någonstans och märker ut platsen med en stjärna på sin karta. Sedan byter vargungarna kartor med varandra och letar efter skatterna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Luovuus Suunnistus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Akela hjälper vid behov vargungarna med kartorna, och kontrollerar dem innan vargungarna byter kartor med varandra.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Gör en karta av kårlokalens gård eller närområde och kopiera den så att alla vargungar får varsitt exemplar. Akela gömmer skatter på området och märker ut olika skatter på varje karta. Sedan får var och en av vargungarna leta efter sin egen skatt. Skatterna kan också vara bokstäver. I så fall kan vargungarna byta kartor med varandra så att alla samlar alla bokstäver och formar ett ord av dem. Det rätta ordet leder sedan till den riktiga skatten!

Vargungarna ritar enkla kartor av kårlokalen och märker ut väggar, dörrar och möbler. Var och en av vargungarna gömmer en liten skatt någonstans och märker ut platsen med en stjärna på sin karta. Akela kontrollerar kartorna. Sedan byter vargungarna kartor med varandra och letar efter skatterna. Material: papper, pennor och skatter.

Lägg till tips

Bifoga