Vargungen lär sig att röra sig förnuftigt på havet.

Valikko

Jag bekantar mig med en kajak och en kanot och vet skillnaden på dem


Målsättning:

Vargungen lär sig att röra sig förnuftigt på havet.

Beskrivning:

Se på bilder av kajaker och kanoter. Hurdana strukturella skillnader finns mellan dem? Hur skiljer man dem från varandra? Fundera tillsammans på hurdana bra och dåliga sidor som finns hos vardera. Pröva på att paddla med både kanot och kajak om ni har möjlighet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Vesillä liikkuminen
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Paddling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga