Vargungen lär sig att röra sig förnuftigt på havet.

Valikko

Jag kan paddla och ta iland med en kanot eller en kajak


Målsättning:

Vargungen lär sig att röra sig förnuftigt på havet.

Beskrivning:

Öva er på att ha kontroll över en kanot. Prova olika paddlingsstilar med kajak och kanot och lär er svänga. Öva också på att ta iland på ett säkert och för kanoten oskadligt sätt.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På sjön
Färdighetsområden Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Paddling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga