Vargungen övar på att handskas med en kajak eller kanot och provar olika paddlingsstilar.

Valikko

Jag kan paddla och ta iland med kanot eller kajak


Målsättning:

Vargungen övar på att handskas med en kajak eller kanot och provar olika paddlingsstilar.

Beskrivning:

Vargungarna övar att handskas med en kanot eller kajak. Vargungarna provar olika paddlingsstilar i kanot och kajak och lär sig att svänga. Vargungarna övar också att ta iland på ett tryggt sätt och utan att skada kanoten eller kajaken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På sjön
Färdighetsområden Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akela ser till att paddlingsövningen sker tryggt och säkert.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Paddling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Akela visar först vargungarna hur olika svängar går till. När alla har övat olika paddlingsstilar och svängar får vargungarna paddla längs en bana som utmärkts med bojar, där de ska paddla framåt, sidledes, bakåt och slalom mellan bojarna. Boj av saftdunkar eller -flaskor med handtag: Två saftdunkar med handtag blir en bra boj som kan användas under en paddlingsövning eller för att märka ut ett sim-område. För en boj behövs två saftdunkar, eller något liknande, och ett tillräckligt långt rep. Fyll den ena saftdunken med sand eller små stenar så att den fungerar som ankare, och den andra dunken får fungera som boj. Fäst dunkarna i repet så att bojen flyter på ytan och ankaret ligger på bottnen.

Lägg till tips

Bifoga