Vargungen kan röra sig klokt till sjöss.

Valikko

Jag och min flock bekantar oss med allemansrätten till sjöss


Målsättning:

Vargungen kan röra sig klokt till sjöss.

Beskrivning:

Flocken går igenom de aspekter av allemansrätten som är väsentliga för den som rör sig till sjöss eller fiskar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Suomalainen kulttuuri Vesillä liikkuminen
Längd 30 min
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Akela påminner vargungarna om allemansrätten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Paddling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken framför pantomimer om allemansrätten.

Man får: - meta och pilka - åka båt, simma och tvätta sig i vattendrag samt röra sig på isen. Man får inte: - störa eller orsaka olägenheter åt någon annan - störa eller förstöra fågelbon och -ungar - skräpa ner i naturen -  fiska och jaga utan tillstånd.

Lägg till tips

Bifoga