Vargungen känner till paddlingens grundprinciper och säkerhetsinstruktioner.

Valikko

Jag vet hur jag ska bete mig i en kanot eller kajak


Målsättning:

Vargungen känner till paddlingens grundprinciper och säkerhetsinstruktioner.

Beskrivning:

Vargungarna bekantar sig med paddlingens grundprinciper och säkerhetsinstruktioner: stig inte upp och stå och byt inte sittplatser under paddelturen, gunga inte i onödan på kanoten och häng inte ut över kanten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akela ansvarar för säkerheten under vargungarnas paddlingsövning.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Paddling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Om vattnet är tillräckligt varmt och det finns möjlighet till det, kan vargungarna själva få testa vad som händer om de inte följer de viktiga säkerhetsinstruktionerna. Akela måste se till att testandet sker tryggt och säkert.

Lägg till tips

Bifoga