Vargungen lär sig att röra sig förnuftigt på havet.

Valikko

Tillsammans med min flock bekantar jag mig med allemansrätten till sjöss


Målsättning:

Vargungen lär sig att röra sig förnuftigt på havet.

Beskrivning:

Gå igenom de väsentliga delarna av allemansrätten, vad som hör till fiske och till att röra sig på vattnet. Gör en tavla med regler för att röra sig på vattnet

och häng upp den på kårlokalens vägg. Rita eller spela upp som pantomim, utgående från allemansrätten, sådant som är tillåtet och förbjudet.

Man får:

* meta och pilka

* åka båt, simma och tvätta sig i vattendrag samt röra sig på isen.

Man får inte:

* störa eller orsaka olägenheter åt någon annan

* störa eller förstöra fågelbon och -ungar

* skräpa ner i naturen

* fiska och jaga utan tillstånd.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Suomalainen kulttuuri Vesillä liikkuminen
Längd 30 min
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Paddling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Man får: - meta och pilka - åka båt, simma och tvätta sig i vattendrag samt röra sig på isen. Man får inte: - störa eller orsaka olägenheter åt någon annan - störa eller förstöra fågelbon och -ungar - skräpa ner i naturen -  fiska och jaga utan tillstånd.

Lägg till tips

Bifoga