Vargungen känner till vårt lands vanligaste lantdjur, vet vad de heter och vilka produkter vi får av dem.

Valikko

Jag bekantar mig med de vanligaste lantdjuren i Finland.


Målsättning:

Vargungen känner till vårt lands vanligaste lantdjur, vet vad de heter och vilka produkter vi får av dem.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med vårt lands vanligaste lantdjur, lär sig vad de heter och vilka produkter de ger oss.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Suomalainen kulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Akela låter vargungarna bekanta sig med olika slags lantdjur.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Sällskapsdjur

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna gör tillsammans ett kortspel med tre olika slags kort: - namn på bondgårdens djur (häst, ko, får, svin, höna) - vad djuren kallas i olika åldrar och enligt kön (t.ex. griskulting, sugga, galt) - produkter som vi får av djuren (mjölk, ägg, kött, ull). Spelet har samma regler som spelet Löjliga familjerna.

Flocken besöker en bondgård. Om det inte är möjligt kan flocken titta på videor om livet på en bondgård (finns på nätet).

Akela viskar namnet på ett lantdjur åt var och en av vargungarna, och samma djurnamn åt minst två personer. När djuren på detta sätt är fördelade börjar alla låta som det djur de blivit tilldelade och försöker hitta sin egen djurfamilj.

Lägg till tips

Bifoga