Vargungen känner till olika sällskapsdjur och vet hur de ska skötas.

Valikko

Jag bekantar mig med hur ett sällskapsdjur ska skötas


Målsättning:

Vargungen känner till olika sällskapsdjur och vet hur de ska skötas.

Beskrivning:

Akela avtalar med någon som äger ett sällskapsdjur om att hen tar med sig det till ett vargungemöte och berättar om hur det ska skötas.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot
Längd 1 h
Mål för fostran Ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Akela beaktar vargungarnas allergier när hen planerar djursbesöket.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Sällskapsdjur

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna kan också bekanta sig med familjens eget eller någon väns djur och hur det ska skötas, och sedan berätta om djuret för de andra i flocken.

Akela avtalar med någon som äger ett sällskapsdjur om att hen tar med sig det till ett vargungemöte och berättar om hur det ska skötas. Besökaren kan vara en utomstående, en ledare, en vargunge eller en förälder. Genom besöket får alla vargungar möjlighet att bekanta sig med ett sällskapsdjur, även om de inte har möjlighet att ha ett eget. Flocken kan också bekanta sig med djur i en djuraffär, hemma hos någon eller i djurparken. Akela måste komma ihåg att beakta vargungarnas allergier och välja ett djur som alla kan bekanta sig med.

Lägg till tips

Bifoga