Vargungen känner till olika sällskapsdjur och vet hur de ska skötas.

Valikko

Jag gör instruktioner om hur ett sällskapsdjur ska skötas och presenterar instruktionerna för flocken


Målsättning:

Vargungen känner till olika sällskapsdjur och vet hur de ska skötas.

Beskrivning:

Vargungarna gör skötselinstruktioner om familjens eller en väns sällskapsdjur eller ett fantasisällskapsdjur.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Hemma
Färdighetsområden Arjen taidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Akela hjälper vid behov vargungarna att producera skötselinstruktionerna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Sällskapsdjur

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna kan antingen producera instruktionerna tillsammans under vargungemötet, eller leta fram information på egen hand, hemma. Vargungarna kan rita, fotografera eller skriva skötselinstruktioner. Sedan presenterar vargungarna sina skötselinstruktioner för de andra i flocken.

Flocken funderar först tillsammans på vad det finns för olika husdjur. Akelan skriver ner vargungarnas tankar. Vargungarna väljer sedan ett husdjur och ritar det på ett papper. Målet är att så många husdjur som möjligt blir avritade. Då det är klara med sina teckningar funderar vargungarna över hur man tar hand om husdjuren. Slutligen ritar vargungarna instruktioner för hur man ska sköta husdjuren bredvid sina ritade djur. Teckningarna kan sedan sättas upp på väggen i kårlokalen.

Lägg till tips

Bifoga