Vargungen kan bete sig rätt ombord på en båt.

Valikko

Jag deltar i en kvällsseglats


Målsättning:

Vargungen kan bete sig rätt ombord på en båt.

Beskrivning:

Vargungen deltar i en kvällsseglats och följer befälets instruktioner. Repetera reglerna i början av seglatsen så att vargungarna kan bete sig rätt ombord.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På sjön
Färdighetsområden Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift:
Akela kontaktar skepparen och kommer överens om seglatsen. Akela hjälper befälet att se till att allt förlöper säkert samt stöder alla vargungars inlärning genom att uppmuntra dem och ställa konstruktiva frågor.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Seglaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna deltar i en kvällsseglats. Under seglatsen går det bra att utföra också andra aktiviteter som hör till spåret.

Det lönar sig att förbereda programpunkter som kan göras på båten, eftersom vargungarna lätt får tråkigt eller blir rastlösa, ifall de inte har något att göra.

Lägg till tips

Bifoga