Vargungen lär sig att bete sig ombord på båten och bekantar sig med båtkulturen.

Valikko

Jag deltar i en kvällsseglats


Målsättning:

Vargungen lär sig att bete sig ombord på båten och bekantar sig med båtkulturen.

Beskrivning:

Delta i en kvällsseglats och fungera enligt befälets instruktioner. Gå först igenom båtens regler så att vargungarna vet hur de skall bete sig ombord.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På sjön
Färdighetsområden Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift:
Det lönar sig att förbereda programpunkter som kan göras på båten, eftersom vargungarna lätt får tråkigt eller blir rastlösa, ifall de inte har något att göra

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Seglaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Det lönar sig att förbereda programpunkter som kan göras på båten, eftersom vargungarna lätt får tråkigt eller blir rastlösa, ifall de inte har något att göra.

Lägg till tips

Bifoga