Vargungen uppfattar sjökortets betydelse.

Valikko

Jag följer med vår rutt på sjökortet med hjälp av navigatören


Målsättning:

Vargungen uppfattar sjökortets betydelse.

Beskrivning:

Låt vargungarna ensamma eller i par följa med båtens färd på sjökortet. Den egentliga navigatören eller någon annan vuxen redogör med ett sjökort för var man rör sig, vilka av sjökortets objekt som kan ses och vad de betyder. Det lönar sig att genomföra aktiviteterna på ett vattenområde, där det ligger sjömärken tillräckligt tätt, så att det är lätt att följa med och uppfatta dem.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På sjön
Färdighetsområden Vesillä liikkuminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift:
Aktiviteten får till sin varaktighet vara kort – det lönar sig alltså att sluta i tid, om man märker att vargungarnas koncentrationsförmåga håller på att ta slut.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Seglaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Aktiviteten får till sin varaktighet vara kort – det lönar sig alltså att sluta i tid, om man märker att vargungarnas koncentrationsförmåga håller på att ta slut.

Lägg till tips

Bifoga