Vargungen känner till de vanligaste sjökortstecknen.

Valikko

Jag känner till de vanligaste sjökortstecknen


Målsättning:

Vargungen känner till de vanligaste sjökortstecknen.

Beskrivning:

Vargungarna bekantar sig med sjökortstecken med hjälp av sjökort och modeller. Flocken går tillsammans igenom linjetavlor, kummel, grynnor (över- och undervattensgrynnor), remmare, bojar, radarreflektorer och fyrar samt KABEL-tavlor.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen Utomhus På sjön Kårlokalen Annan plats
Färdighetsområden Vesillä liikkuminen
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Akela fungerar som sakkunnig.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Seglaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna arbetar enskilt eller i par och får framför sig ett sjökort. Ledare räknar upp sjökortstecken och vargungarna pekar ut dem på sjökortet.

Gör miniatyrmodeller i kartong av linjetavlor, kummel, remmare och KABEL-tavlor. Vargungarna bekantar sig med sjömärkena med hjälp av modellerna. Material: sjökort, miniatyrmodeller i kartong

Lägg till tips

Bifoga