Vargungen lär sig båtlivets grundläggande färdigheter.

Valikko

Jag simmar med flytväst


Målsättning:

Vargungen lär sig båtlivets grundläggande färdigheter.

Beskrivning:

Repetera hur man korrekt använder en flytväst. Öva att ta er fram och flyta i vattnet. Genomför aktiviteterna i simhallen eller på sommarens läger, utfärd eller seglats. Torka och vårda utrustningen efter simmandet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På sjön
Färdighetsområden Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd 1 h
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akelan förbereder sig för att torka och vårda flytvästarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Seglaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Det passar bra att utföra aktiviteten under det andra eller tredje året.

Lägg till tips

Bifoga