Vargungarna kan själva packa den utrustning som behövs för en seglats.

Valikko

Jag vet vad jag behöver med mig på en seglats


Målsättning:

Vargungarna kan själva packa den utrustning som behövs för en seglats.

Beskrivning:

Fundera tillsammans på vad man behöver ta med sig på en seglats och öva att packa. Akelan har med sig en stor mjuk båtkasse (inte en rinka eller hård väska) samt utrustning, som exempel på vad som behövs på en seglats. Först packar akelan den korrekta utrustningen, medan vargungarna tittar på. Sedan får vargungarna tömma och själva packa akelans väska.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Vesillä liikkuminen
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akelan fungerar först och främst som ett exempel.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Seglaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga