Vargungen vet varför man för loggbok.

Valikko

Jag bekantar mig med en loggbok 


Målsättning:

Vargungen vet varför man för loggbok.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med att föra loggbok och med en riktig loggbok ombord. Flocken diskuterar vad de olika noteringarna i loggboken betyder. Vargungen provar på att själv anteckna något i loggboken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Vesillä liikkuminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Akela leder diskussionen. Akela eller skepparen ger råd när vargungen antecknar i loggboken.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Sjöfararen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Alla vargungar skriver i tur och ordning i loggboken. Loggboken är en dagbok som ska föras ombord på fartyg. Loggboken är den enda pålitliga informationskällan om hur ett fartyg har rört sig. Därför ska loggbok föras organiserat och tydligt. Noteringarna i loggboken ska helst göras med en halvhård blyertspenna. Namnen på alla som är ombord, och skepparens namn, skrivs in i loggboken. I loggboken antecknas också avlagd distans, tankningar, provianteringar och septiktanktömningar. Om besättningen ser något speciellt under färden antecknas också det i loggboken. Loggbok ska föras noggrant och eventuella fel korrigeras genast. Sträva efter att skriva med så snygg handstil som möjligt.

Lägg till tips

Bifoga