Vargungen hittar självständigt ett sjökortsteckens motsvarighet till sjöss.

Valikko

Jag hittar sjökortstecknens motsvarigheter till sjöss


Målsättning:

Vargungen hittar självständigt ett sjökortsteckens motsvarighet till sjöss.

Beskrivning:

Flocken åker ut till sjöss och vargungarna försöker självständigt hitta sjökortstecknens motsvarigheter i omgivningen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På sjön
Färdighetsområden Vesillä liikkuminen
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Akela handleder, uppmuntrar och ger råd.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Sjöfararen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna letar självständigt efter sjökortets symboler i omgivningen. T.ex. linjetavlor, kummel, prickar eller bojar, olika slags grynnor, radarreflektorer, fyrar eller KABEL-skyltar. Material: Båt, sjökort.

Lägg till tips

Bifoga