Vargungen förstår varför båten ska ställas i ordning efter seglatsen.

Valikko

Jag hjälper till att ställa båten i ordning efter en seglats


Målsättning:

Vargungen förstår varför båten ska ställas i ordning efter seglatsen.

Beskrivning:

Vargungen deltar i att ställa båten i ordning efter seglatsen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Vesillä liikkuminen
Längd 1 h
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Akela ser till att var och en av vargungarna får uppgifter enligt sina kunskaper och krafter. Akela stöttar, uppmuntrar och ger respons.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Sjöfararen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Med handledning av de vuxna ställer vargungarna båten i ordning efter seglatsen. Det lönar sig att lära vargungarna kojla rep före detta steg.

Lägg till tips

Bifoga