Vargungen lär sig handla i nödsituationer.

Valikko

Jag vet vad jag ska göra om jag faller överbord


Målsättning:

Vargungen lär sig handla i nödsituationer.

Beskrivning:

Fundera på vad man skall göra om båten kantrar eller man själv faller i vattnet. Gå igenom det rätta handlingssättet och öva om möjligt att hamna i nöd i vattnet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd 30 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Sjöfararen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga