Vargungen förstår att det är viktigt att vara beredd på en nödsituation.

Valikko

Jag vet var båtens säkerhetsutrustning förvaras


Målsättning:

Vargungen förstår att det är viktigt att vara beredd på en nödsituation.

Beskrivning:
Vargungen bekantar sig med säkerhetsutrustningen ombord och var den förvaras.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På sjön
Färdighetsområden Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd 30 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akela fungerar som sakkunni eller ber skepparen göra det. Akela ställer konstruktiva frågor .

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Sjöfararen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Akela visar var släckare, nödraketer, nödbloss och VHF-telefonen finns. Diskutera tillsammans vad nödutrustningen används till och vad som händer när någon använder den. Vargungarna får provanvända så många olika slags nödutrustning som möjligt.

Lägg till tips

Bifoga