Vargungen lär sig båtlivets grundläggande färdigheter och säkerhets tänkande.

Valikko

Jag vet var båtens säkerhetsutrustning förvaras


Målsättning:

Vargungen lär sig båtlivets grundläggande färdigheter och säkerhets tänkande.

Beskrivning:
Gå igenom hurdan säkerhetsutrustning som finns ombord på båten och var i båten de finns. Visa var brandsläckaren, nödraketer, bloss och VHFtelefonen ligger. Beskriv kort vad dessa används till och vad som händer då de används.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På sjön
Färdighetsområden Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd 30 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Sjöfararen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga